ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ) που βρίσκεται στα Τρίκαλα είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 2006 ως οργανισμός συμβουλευτικών υπηρεσιών. Από το 2006 έως το 2008 στεγάστηκε σε ένα κτίριο στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων και έκτοτε μεταφέρθηκε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Από την ίδρυσή του το ΑΚΕΘ έχει ασχοληθεί με περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα σε διάφορους τομείς (χρηματοδότηση, εκπαίδευση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, κλπ). Το 2009 το ΑΚΕΘ πιστοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ), ως κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για τις εγκαταστάσεις του Κε.Δι.Βι.Μ και τις υπηρεσίες που παρέχει καθώς και για την ενημερωτική ιστοσελίδα του οργανισμού.

Image

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το ΑΚΕΘ έχει παρουσία στον χώρο της κατάρτισης και της διαχείρισης κεντρικών και αποκεντρωμένων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων από το 2006. Βασική του φιλοσοφία να συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση της χώρας μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, έρευνας και διακρατικών δράσεων και πρωτοβουλιών.

Image

Οράματα & Στόχοι

Το ΑΚΕΘ έχοντας το διπλό ρόλο του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης και του Αναπτυξιακού κέντρου, ενεργεί προς την κατεύθυνση της συμβολής στην απασχόληση και την αντιμετώπιση των ευρύτερων κοινωνικών προκλήσεων, καθώς επίσης και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην περιοχή της Θεσσαλίας. Με αυτό τον τρόπο προσφέρει σε νέους και ενήλικες δυνατότητες σταδιοδρομίας μέσω της συμμετοχής τους σε διάφορα προγράμματα κατάρτισης.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων το ΑΚΕΘ απευθύνεται εξίσου σε άνδρες και γυναίκες, σε άτομα με υψηλές δυνατότητες, αλλά και σε όσους αντιμετωπίζουν (για οποιονδήποτε λόγο) τον κίνδυνο αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. Το ΑΚΕΘ ακολουθεί το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων για τη δια βίου μάθηση και στοχεύει να μετατοπίσει την οπτική από μια διαδικασία μάθησης η οποία είναι προσανατολισμένη προς τη συμβολή σε μαθησιακά αποτελέσματα, σε μια διαδικασία δια βίου μάθησης που αντιστοιχεί στην αγορά εργασίας.

Οι κύριοι στόχοι του ΑΚΕΘ είναι:

  • συνεχής κατάρτιση και ανάπτυξη των σχετικών δραστηριοτήτων, όπως μελέτες και έρευνες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια με στόχο την εξέλιξη της εκπαίδευσης,
  • δράσεις προώθησης και υποστήριξης των συμβούλων απασχόλησης,
  • παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που συνδυάζουν: Σχεδιασμό - Συστήματα - Ανθρώπινους Πόρους & Τεχνολογία σε όλα την εθνικά και διεθνή προγράμματα.

Η στρατηγική του ΑΚΕΘ συνοψίζεται ως εξής:

  • Εφαρμογή προγραμμάτων διά βίου μάθησης και της κινητικότητας
  • Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
  • Ενίσχυση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της επιχειρηματικότητας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
  • Ενίσχυση του παρεμβατικού ρόλου στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
  • Ανάπτυξη των συνεργιών μεταξύ των εταιρειών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου για την ανάπτυξη ενός δικτύου αξιών για την άμεση ανταπόκριση στις αλλαγές, τις ευκαιρίες, τις καινοτομίες που σχετίζονται με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις

Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του ΑΚΕΘ είναι 600 τετραγωνικών μέτρων, βρίσκονται κοντά στο κέντρο της πόλης και είναι προσβάσιμες και λειτουργικές για άτομα με ειδικές ανάγκες. Υπάρχουν τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας μαζί με ένα ειδικά σχεδιασμένο εργαστήριο πληροφορικής, μια βιβλιοθήκη, μια αίθουσα συσκέψεων και χώρους γραφείων για τις ανάγκες των τμημάτων του ΑΚΕΘ.

Αιθουσες διδασκαλίας

Αιθουσες διδασκαλίας

Στις εγκαταστάσεις του ΑΚΕΘ υπάρχουν τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας. Όλες οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με οπτικοακουστικό εξοπλισμό, δίκτυο wi-fi και intranet. Τρεις από τις αίθουσες διδασκαλίας είναι λειτουργικές για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Εργαστήριο πληροφορικής

Εργαστήριο πληροφορικής

Το ειδικά διαμορφωμένο εργαστήριο πληροφορικής είναι εξοπλισμένο με οπτικοακουστικό εξοπλισμό, δίκτυο wi-fi, intranet και internet. Διαθέτει δέκα (10) υπολογιστές desktop (PCs) και δέκα (10) laptops για εσωτερική και εξωτερική εκπαίδευση και εξάσκηση.

Πιστοποιήσεις / Διακρίσεις του ΑΚΕΘ

Image
Image
Image