Το AKETH AIRLab, δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση ενηλίκων με εξ αποστάσεως τμήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και εκπαίδευσης STEAM. Tα εκπαιδευτικά μας προγράμματα απευθύνονται σε νηπιαγωγούς, παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, γονείς και όσους  ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες ώστε να υποστηρίζουν κατάλληλα τα παιδιά κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 

Εισαγωγή στην Κωδικοποίηση και στην εκπαίδευση STEAM για ενήλικες

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στη μεθοδολογία εκμάθησης προγραμματιστικών εννοιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, Α’ και Β’ Δημοτικού, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες.
Για τις δραστηριότητες των μαθημάτων θα χρησιμοποιηθούν εκπαιδευτικά εργαλεία, όπως  το εκπαιδευτικό κιτ GIGO First Coding & Robotics και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ScratchJr, τα οποία οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προμηθευτούν πριν την έναρξη των τμημάτων.
Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του ΑΚΕΘ όπου θα ανακαλύπτουν περαιτέρω εκπαιδευτικό υλικό και θα δημιουργείται επιπλέον διάδραση με την ομάδα του τμήματος και τον εκπαιδευτή!
Image

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η επαφή με τα διδακτικά μοντέλα και της θεωρίες μάθησης της εκπαίδευσης STEΑM, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης οι συμμετέχοντες θα μάθουν να προσδιορίζουν τις φάσεις ενός διδακτικού σεναρίου και να δημιουργούν δραστηριότητες για την σχολική τάξη.

Απαιτούμενο υλικό

Απαραίτητα για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:
  • ηλεκτρονικός υπολογιστής ή tablet με κάμερα, μικρόφωνο, ηχείο
  • περιηγητής (Firefox, Chrome)
  • εκπαιδευτικό kit GIGO First Coding and Robotics
  • επιτραπέζιο Εξυπνούλης "Μαθαίνω Προγραμματισμό"
  • επιτραπέζιο Cody Roby

Διάρκεια / Κόστος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 10 ώρες και το κόστος των μαθημάτων είναι 50€. Για όσους ενδιαφέρονται να προμηθευτούν και τον εξοπλισμό των μαθημάτων το συνολικό κόστος είναι 140€. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.