Τετάρτη, 08 Ιουλίου 2020 09:39

«Η πόλη ως ψηφιακό μουσείο»

Φιλοξενείται τώρα στον διαδικτυακό χώρο του ΑΚΕΘ ο Εκπαιδευτικός Διαδραστικός Χάρτης TrikalaTour.

Ο χάρτης μας ακόμα εμπλουτίζεται με πλούσιο υλικό αλλά μπορείτε ακόμα και τώρα να τον χρησιμοποιήσετε για να κάνετε μια ψηφιακή βόλτα σε επισκέψιμα μνημεία και χώρους, που φιλοξενούν εκθέσεις αρχαιολογικών αντικειμένων και εποπτικών μέσων και να δείτε ψηφιακό υλικό, συμπεριλαμβάνοντας βίντεο, φωτογραφίες και φυλλάδια, από την άνεση του χώρου σας.

Οι ψηφιακές δραστηριότητες της ξενάγησης περιλαμβάνουν παρουσιάσεις των χώρων ενδιαφέροντος με βίντεο, ψηφιοποιημένο υλικό (όπως φυλλάδια πληροφόρησης) και σύντομα κείμενα καθώς και ψηφιακές ξεναγήσεις με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως ψηφιακή χαρτογράφηση, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S) κ.α.


Οι χώροι που έχουν συμπεριληφθεί στις ψηφιακές δράσεις είναι:

  • Ο χώρος της Αρχαιολογικής Συλλογής Τρικάλων
  • Ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Τρίκκης
  • Τα εργαστήρια συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης της ΕΦΑ Τρικάλων
  • Το δίδυμο οθωμανικό λουτρό με την έκθεση εποπτικού υλικού και αντικειμένων των παλιών φυλακών
  • Το οθωμανικό τέμενος Οσμάν Σαχ και έκθεση που λειτουργεί στο εσωτερικό του.