Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019 09:25

Τελικό Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης - 8μηνου προγράμματος σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες

«Συγκρότηση Οριστικού Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών».

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας συμπεριλαμβάνεται στον οριστικό πίνακα εισαχθέωντων στο μητρώο παρόχων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή σας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ: 2431024697 & 2431200250

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση του Μητρώου Ωφελουμένων (10/12/2019)

Image