Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019 14:07

Tελική εταιρική συνάντηση του σχεδίου ENGAGE

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την τελική εταιρική συνάντηση του σχεδίου ENGAGE που πραγματοποιήθηκε 9-10 Ιουλίου στο Ταβερνέλε της Ιταλίας στην οποία συμμετείχε ως εταίρος το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας καθώς και το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων.

Tο σχέδιο EN.GA.G.E με κωδικό έργου 2017-1-IT02-KA201 036947 στηρίζεται στη σύμπραξη εθνικών διπλών συνεργασιών που απαρτίζονται από ένα δευτεροβάθμιο σχολείο και ένα συνεργάτη τεχνικής γνώσης από τις χώρες Ιταλία, Ρουμανία, Ελλάδα και Γαλλία.

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση των καλών πρακτικών στον τομέα της επιχειρηματικότητας εμπλέκοντας εκπαιδευτικούς και μαθητές στο σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή νέων ψηφιακών παιχνιδιών.

Οι δραστηριότητες του έργου είναι οι εξής:

  • Μελέτη / έρευνα σε μεθοδολογίες επιχειρηματικής μάθησης με βάση το παιχνίδι σε όλη την Ευρώπη
  • Διοργάνωση διαγωνισμού διεθνούς συνεδρίου για την απονομή της πιο προσαρμόσιμης επιχειρηματικής πρακτικής με βάση το παιχνίδι στην πρωτοβάθμια / δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • Πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις σε χώρες εταίρους (Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία, Ρουμανία)
  • Σχεδιασμός, υλοποίηση και δοκιμή δύο ψηφιακών παιχνίδια για την επιχειρηματική εκπαίδευση (δημοτικά / δευτεροβάθμια σχολεία)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου:

Engage Logo
Image
Image
Image