Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2023 11:27

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 2.260 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΥΤ

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει:

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ώρες ανάλογα με το αντικείμενο του προγράμματος κατάρτισης που θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

 Τα αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης ενδεικτικά δύναται να είναι:
  1. Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (1ο επίπεδο)
  2. Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (2ο επίπεδο)
  3. Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (3ο επίπεδο)
  4. Διαχείριση καταστροφών και κρίσεων
Η δράση, διάρκειας 8 μηνών, έχει ως στόχο την ενίσχυση και προώθηση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τη ΔΥΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΑΚΕΘ στο τηλέφωνο: 2431024697.

ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ ΜΈΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΎΣ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΓΙΑ 2.260 ΆΤΟΜΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΎΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΥΠΟΔΟΧΉΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΥΠΥΤ
espa_eyed_eu.png