Τετάρτη, 02 Αυγούστου 2023 14:40

Παράταση στην υλοποίηση του προγράμματος voucher για 150.000 εργαζόμενους

Παρατείνεται η υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες για όσους υπέβαλλαν την αίτηση υπαγωγής τους στο πρόγραμμα έως 3/07/2023.

Ως καταληκτική προθεσμία για την έναρξη των τμημάτων κατάρτισης ορίστηκε η 11η Σεπτεμβρίου 2023. 

Όσοι επιθυμείτε να ενταχθείτε σε τμήμα κατάρτισης, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το ΑΚΕΘ στο τηλέφωνο: 2431024697.