Πέμπτη, 27 Μαϊος 2021 11:01

Οριστικό Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης - Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών - μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών

Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώθηκε ότι το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας εντάσσεται στο οριστικό μητρώο παρόχων Κατάρτισης για το πρόγραμμα με τίτλο "Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών - μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών".

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για τη λήψη της γεωγραφικής κατανομής των παρόχων, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
Image