Τρίτη, 18 Μαϊος 2021 10:43

Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων - Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών - μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών

Ανακοινώθηκε το οριστικό μητρώο ωφελουμένων για το πρόγραμμα με τίτλο "Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών - μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών".

Για τη λήψη του αρχείου με την ανακοίνωση, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
 
Για τη λήψη του αρχείου με τους επιλεγέντες, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
 
Για τη λήψη του αρχείου με τους μη επιλεγέντες, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο https://voucher.gov.gr/
Image