Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2020 13:53

ΟΑΕΔ: Πώς θα κλείσετε ραντεβού μέσω της πλατφόρμας myOAEDlive

OAEDlive govgr

ΟΑΕΔ: Πώς θα κλείσετε ραντεβού
μέσω της πλατφόρμας myOAEDlive

Με τους κωδικούς TAXISnet στο myoaedlive.gov.gr μπορούν οι άνεργοι να κλείσουν ψηφιακό ραντεβού με τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ την ημέρα και την ώρα που θέλουν. Δίνεται έτσι η δυνατότητα κυρίως σε ανέργους, αλλά και σε επιχειρήσεις, να έχουν πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ χωρίς φυσική παρουσία, από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους.

1. Τι είναι το myOAEDlive;

Είναι μια σύγχρονη πλατφόρμα όπου μπορείτε να εξυπηρετηθείτε εξ αποστάσεως από εξειδικευμένους υπαλλήλους του ΟΑΕΔ (εργασιακούς συμβούλους). Συγκεκριμένα, μπορείτε να αιτηθείτε ραντεβού σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα που υπάρχει διαθεσιμότητα, για την εξυπηρέτησή σας από εργασιακό σύμβουλο, μέσω τηλεδιάσκεψης/ βιντεοκλήσης.

2. Για ποιες υπηρεσίες μπορώ να εξυπηρετηθώ από το myOAEDlive;

Οι δύο αρχικά διαθέσιμες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

προς εγγεγραμμένους ανέργους από εργασιακό σύμβουλο αναζητούντων εργασία για:

•    Αποτύπωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών του

•    Σύνταξη Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ΑΣΔ) προς ένταξη/επανένταξη στην αγορά εργασίας

•    Έκδοση συστατικών σημειωμάτων προς εύρεση εργασίας

Προς επιχειρήσεις από εργασιακό σύμβουλο εργοδοτών για:

•    Υποβολή αίτησης για προσωπικό χωρίς επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (άνοιγμα και περιγραφή θέσεων εργασίας)

•    Ενημέρωση για προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας

•    Ενημέρωση για προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για διατήρηση των θέσεων εργασίας

•    Ενημέρωση για προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας - πρακτικής άσκησης

•    Ενημέρωση για προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων

3. Πώς ενεργοποιώ την είσοδο στην πλατφόρμα;

Εισέρχεστε στην πλατφόρμα με δυο τρόπους:
είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης Gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: «Πολίτης και καθημερινότητα» - Εξ αποστάσεως Εξυπηρέτηση Πολιτών
είτε πληκτρολογώντας τη διεύθυνση myOAEDlive.gov.gr.
Και στις δυο περιπτώσεις χρησιμοποιείτε τους προσωπικούς κωδικούς/διαπιστευτήρια TAXISnet.
Στη συνέχεια και εφόσον έχετε επιλέξει το θεματικό πεδίο εξυπηρέτησης και το χρόνο για την τηλεδιάσκεψη/ βιντεοκλήση που επιθυμείτε, καταχωρείτε τα προσωπικά στοιχεία του προσώπου που θα λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη.
OAEDlive