Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 09:49

Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στους δήμους

Αναμένεται νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στους δήμους.

Όσοι επιθυμείτε να ενημερωθείτε, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το ΑΚΕΘ στα τηλ.: 2431024697 - 2431200250 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.


Η δράση αποσκοπεί:

 • στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας,
 • στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων,
 • στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και
 •  στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.


Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς•
 • εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 •  άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα
 •  εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
 •  εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ)


    Στη δράση δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις υπ’ αρ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019 και 4/2020 Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.