Πέμπτη, 05 Νοεμβρίου 2020 14:21

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 30-49 ΕΤΩΝ.

Σύντομα αναμένεται να προκηρυχθεί νέο πρόγραμμα voucher για ανέργους ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, 120 – 200 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 400-480 ώρες πρακτική άσκηση. Το επίδομα θα ανέρχεται περίπου στα 2.500€.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν όσοι είναι άνεργοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ηλικίας 30-49 ετών.

Ενδεικτικά τα προγράμματα κατάρτισης θα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ειδικότητες:

1) Τεχνικά επαγγέλματα

2) Επαγγέλματα marketing

3) Επαγγέλματα ευεξίας, ψυχαγωγίας

4) Τουριστικά επαγγέλματα

5) Επαγγέλματα κοινωνικής φροντίδας

Στο τέλος της κατάρτισης θα δοθούν εξετάσεις πιστοποίησης από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες.
 
Όσοι επιθυμείτε να λάβετε μέρος είτε συμπληρώστε την φόρμα εγγραφής είτε επικοινωνήστε με το ΑΚΕΘ στο τηλέφωνο: 2431024697.