Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019 07:39

Δραστηριότητα Κατάρτισης στο πλαίσιο του Προγράμματος Log on Back to Life

Log on Back to Life Logo
Στο πλαίσιο του LOG ON BACK TO LIFE, 14 καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Τουρκία φιλοξενήθηκαν στα Τρίκαλα και στις εγκαταστάσεις του ΑΚΕΘ την εβδομάδα 17 με 21 Ιουνίου. Οι καταρτιζόμενοι ενημερώθηκαν για την ανάπτυξη και τη χρήση της υποστηρικτικής πλατφόρμας για γονείς και καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την πρόληψη του φαινομένου του Εθισμού από το Διαδίκτυο, ενώ είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση της καμπάνιας για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση για το φαινόμενο του Εθισμού στο Διαδίκτυο, μέσα από την δημιουργία ραδιοφωνικών σποτ στις γλώσσες των εταίρων.

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας θα ήθελε να ευχαριστήσει τον υπεύθυνο του στούντιο ηχογράφησης του Κέντρου Έρευνας Μουσικής Μουσείο Τσιτσάνη κο Στέλιο Καραγιώργο και το Κέντρο Λαογραφικής Έρευνας «Απόλλων» Τρικάλων, η συμβολή των οποίων ήταν ιδιαίτερα σημαντική κατά τη διάρκεια της εβδομάδας κατάρτισης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του ευρωπαϊκού σχεδίου LOG ON BACK TO LIFE παρακαλώ όπως επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα: logonback2life.eu