Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020 11:56

Ξεκινά το πρόγραμμα για την προώθηση στην απασχόληση ανεργων ηλικίας 25 έως 29 ετών και ηλικίας 30 έως 45 ετών

Ξεκινά την Δευτέρα 24/02/2020 το πρόγραμμα για την προώθηση στην απασχόληση άνεργων ηλικίας 25 έως 29 ετών και ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ στο Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας. Η ειδικότητα που θα καταρτιστούν οι ωφελούμενοι είναι η "Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών".

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:
  • παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες),
  • παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
  • πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης και
  • πρακτική άσκηση - on the job training - συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.
Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο ανέρχεται σε: 2.000,00 Ευρώ (400 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα) για την θεωρητική κατάρτιση και το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε: 800,00 Ευρώ (200 ώρες*4,00 ευρώ/ώρα).

Για την παροχή πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο στον επίσημο ιστότοπο www.voucher.gov.gr
Image