Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020 11:56

Ξεκινά το πρόγραμμα για την προώθηση στην απασχόληση ανεργων νέων 25 έως 29 ετών

Ξεκινά την Δευτέρα 24/02/2020 το πρόγραμμα για την προώθηση στην απασχόληση άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ στο Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας. Η ειδικότητα που θα καταρτιστούν οι ωφελούμενοι είναι η "Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών".

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:
  • παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες),
  • παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
  • πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης και
  • πρακτική άσκηση - on the job training - συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.
Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο ανέρχεται σε: 2.000,00 Ευρώ (400 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα) για την θεωρητική κατάρτιση και το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε: 800,00 Ευρώ (200 ώρες*4,00 ευρώ/ώρα).
Image