Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2019 08:09

3η δραστηριότητα κατάρτισης του σχεδίου Virtual IOT Learning

Virtual IOT logo

Το ΑΚΕΘ - DCT στην τρίτη δραστηριότητα κατάρτισης του σχεδίου Designing a 3d Virtual Environment for Teaching IoT στο Społeczna Akademia Nauk στο Łódź της Πολωνίας.

Η 3η δραστηριότητα κατάρτισης του σχεδίου Erasmus+ Virtual IOT Learning με κωδικό 2017-1-TR01-KA203-046672, υλοποιήθηκε από 27 έως 31 Μαΐου 2019 στο campus του Πανεπιστημίου Κοινωνικών Επιστημών του Łódź.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης και τα αποτελέσματα του σχεδίου, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του: http://www.virtualiot.net/