Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021 07:42

Η σημασία των ξένων γλωσσών στην κοινωνία της παγκοσμιοποίησης

Written by

Παγκοσμιοποίηση είναι η ιστορική εξέλιξη που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες και η οποία οδηγεί στην συνεχώς αυξανόμενη αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών της γης σε οικονομικό, τεχνολογικό και πολιτισμικό επίπεδο.

Η εκμάθηση λοιπών ξένων γλωσσών, αποτελεί αναμφισβήτητα επιτακτική ανάγκη στη σημερινή εποχή ιδιαίτερα με την εξάλειψη αποστάσεων και συνόρων και  με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Η επιτυχία πλέον του ατόμου  εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά του να λειτουργήσει ως μέλος ενός παγκόσμιου χωριού του οποίου τα μέλη ομιλούν μια ποικιλία γλωσσών. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών δεν αποτελεί πλέον ένα χόμπι, αποτελεί μια αναγκαιότητα για τους σύγχρονους νέους.

Σε προσωπικό επίπεδο με την εκμάθηση ξένων γλωσσών  ο νέος αποκτά μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση καθώς αν βρεθεί σε μια ξένη χώρα θα καταφέρει να επικοινωνήσει με τους ντόπιους και σίγουρα θα τονωθεί η αυτοπεποίθησή του. Διευρύνει τον πνευματικό ορίζοντα, την κριτική του ικανότητα, δημιουργεί νέους τρόπους σκέψης, νέες νοητικές δεξιότητες.

Σε κοινωνικό επίπεδο  η γλωσσομάθεια μπορεί να βοηθήσει τους νέους να ανακαλύψουν τον πολιτισμό της χώρας τους και να τον συγκρίνουν έπειτα με τον πολιτισμό άλλων χωρών.  Ανακαλύπτουν επίσης καινούριες ανθρώπινες συμπεριφορές και παύουν να έχουν προκαταλήψεις. Αρχίζουν να εκτιμούν την διαφορετικότητα. Η εκμάθηση γλωσσών συντελεί στην ανάπτυξη της ανεκτικότητας και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών με διαφορετικό πολιτισμό.

Image

Σε επαγγελματικό επίπεδο η γλωσσομάθεια αποτελεί «κλειδί» για την επαγγελματική επιτυχία. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας αν και εξακολουθεί να κατέχει την πρωτοκαθεδρία δεν αποτελεί πλέον προσόν μιας και θεωρείται δεδομένη.

Στην επαγγελματική σταδιοδρομία είναι δύσκολο να απορροφηθεί κάποιος στην αγορά εργασίας, αν δεν γνωρίζει, όχι μόνο μία, αλλά τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρονται αρκετές ευκαιρίες για εργασία που χάνονται από την έλλειψη γλωσσικών γνώσεων. Ταυτόχρονα, όμως, οι επαγγελματικές απαιτήσεις έχουν αυξηθεί τόσο ώστε η γνώση ξένων γλωσσών κρίνεται απαραίτητη ακόμα και για τους πολίτες που θέλουν να εργάζονται στην χώρα τους. Η ανάπτυξη του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα για παράδειγμα καθιστά αναγκαία την εκμάθηση μιας ή περισσοτέρων γλωσσών.

Στην ανώτατη εκπαίδευση η γνώση ξένων γλωσσών καθίσταται απαραίτητη καθώς η απόκτηση ειδίκευσης, εξειδίκευσης, μεταπτυχιακού ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής πρέπει να συνοδεύεται από την πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η συμμετοχή επίσης ενός φοιτητή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητικού πληθυσμού, οι σπουδές στο εξωτερικό ή ακόμα και η εργασία εκεί δείχνει πως οι ξένες γλώσσες είναι απαραίτητες.

Image

Σχεδόν το σύνολο των μαθητών του Γυμνασίου (94%) μαθαίνουν μία ή  και περισσότερες ξένες γλώσσες και μάλιστα αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο γι’ αυτόν το σκοπό, περισσότερο από κάθε άλλο Ευρωπαίο μαθητή.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, έστω και μια ξένη γλώσσα μαθαίνουν 314.700 μαθητές Γυμνασίου στην Ελλάδα. Μάλιστα, το 94% εξ αυτών μαθαίνουν δύο ή περισσότερες ξένες γλώσσες, ενώ η πιο δημοφιλής ξένη γλώσσα στην Ελλάδα είναι τα αγγλικά (98,1%) και ακολουθούν τα γαλλικά (48.5%).

Η ανάγκη πάντως για την γνώση ξένων γλωσσών είναι διαδεδομένη σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με περίπου 18 εκατομμύρια μαθητές Γυμνασίου (ή το 98,6% όλων των μαθητών αυτού του επιπέδου) να σπουδάζουν έστω και μια ξένη γλώσσα.

 Τη σχολική χρονιά 2014-2015 όλοι ή σχεδόν όλοι οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιπέδου Γυμνασίου μαθαίνουν τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες στο Λουξεμβούργο (100%), στη Φινλανδία (98,5%), στην Ιταλία (98,4%), στην Εσθονία (96,3%) και τη Ρουμανία (95,6%). Αντίθετα, λιγότερο από το 10% των μαθητών σπουδάζουν δύο ή περισσότερες γλώσσες στην Ουγγαρία (6,3%), στην Ιρλανδία (7,9%) και την Αυστρία (9,5)

Για να ενθαρρύνει την εκμάθηση ξένων γλωσσών, το Συμβούλιο της Ευρώπης που εδρεύει στο Στρασβούργο θέσπισε από το έτος 2001 την 26η Σεπτεμβρίου ως την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών. Επίσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία η πολυγλωσσία αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό συνυφασμένο με τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών, συμβάλλει αποφασιστικά στον εορτασμό αυτό υποστηρίζοντας πολλές δραστηριότητες. 

Παράλληλα, η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει όπως κάθε χρόνο από το 2007 και μετά, τον διαγωνισμό Juvenes Translatores, τον ετήσιο διαγωνισμό της ΕΕ για νέους μεταφραστές. Σε αυτόν τον διαγωνισμό συμμετέχουν μαθητές οποιασδήποτε ιθαγένειας.

Image

Τα πανεπιστημιακά τμήματα που έχουν ως αντικείμενο σπουδών την εκμάθηση ξένων γλωσσών στην Ελλάδα είναι :

 • Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ
 • Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ
 • Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ
 • Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ
 • Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ
 • Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ
 • Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ
 • Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ
 • Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ
 • Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογία και Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ
 • Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ
 • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου  Πειραιά
 • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑΜΑΚ
 • Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του ΠΑΜΑΚ
 • Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Τμήμα Ξένων γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου
 • Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Πανεπιστημίου Θράκης
 • Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σε μια κοινωνία της παγκοσμιοποίησης, η γνώση ξένων γλωσσών γίνεται στόχος ζωής της νέας γενιάς η οποία πρέπει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της σημερινής εποχής.