Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2022 15:09

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ECVET Skills Platform»

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας διοργάνωσε με επιτυχία την εκδήλωση στα πλαίσια του έργου Erasmus+ με τίτλο "ECVET Skills Platform" και κωδικό 2019-1-TR01-KA202-077191, στις 23 Αυγούστου 2022 στις εγκαταστάσεις του στα Τρίκαλα.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα πνευματικά προιόντα του έργου και ιδιαίτερα η διαδικτυακή πλατφόρμα που δημιούργησε το ΑΚΕΘ όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε από τους εταίρους του έργου. Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση ανακάλυψαν όλα τα αποτελέσματα του έργου γύρω από τα οποία πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συζήτηση και στο τέλος είχαν την δυνατότητα να τα αξιολογήσουν!
Image