Δευτέρα, 16 Μαϊος 2022 13:45

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ECVET Skills Platform»

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ - DCT) συμμετείχε στην εκπαιδευτική δραστηριότητα (9-13/5/2022) του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «ECVET Skills Platform» με τον κωδικό έργου 2019-1-TR01-KA202-077191  που πραγματοποιήθηκε στην Δρέσδη της Γερμανίας.

Το έργο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Erasmus + στη Βασική Δράση 2 - Στρατηγικές Συμπράξεις. Στη συνάντηση παρουσιάστηκε από το ΑΚΕΘ αναλυτικά η μορφή της εκπαιδευτικής πλατφόρμας με αναρτημένο το εκπαδιευτικό υλικό και συζητήθηκε διεξοδικά η τελική μορφή πάνω στην οποία θα εργαστούν οι εταίροι το επόμενο διάστημα!
Image