Πέμπτη, 08 Σεπτεμβρίου 2022 10:41

Διαθέσιμα προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων

 

Δείτε παρακάτω τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιήσει το ΑΚΕΘ στα πλαίσια του νέου προγράμματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες (Voucher) για 40.000 ωφελούμενους μέσω του υποέργου «Υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής Κατάρτισης μέσω Μητρώου αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.».


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΑΚΕΘ στα τηλέφωνα: 2431024697 και 2431200250.