Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020 11:34

Διαδικτυακή Συνάντηση του έργου Tutorbot for VET

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας συμμετείχε στη τέταρτη Διαδικτυακή Συνάντηση του έργου Tutorbot for VET, με κωδικό 2018-1-FR01-KA202-048229 μέσω ZOOM στις 31 Μαρτίου 2020.
Το έργο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Erasmus+ στη Βασική Δράση 2 - Στρατηγικές Συνεργασίες. O συντονιστής του έργου είναι ο εκπαιδευτικός οργανισμός Edulog της Γαλλίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αναλυτική παρουσίαση της προόδου των πνευματικών προϊόντων του έργου. Στο πλαίσιο του έργου έχει αναπτυχθεί μια πλατφόρμα δημιουργίας εκπαιδευτικού chatbot με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης.
-------------------------------------------------------------------------
The Development Center of Thessaly participated in the fourth Internet Meeting of the Tutorbot for VET project, with code 2018-1-FR01-KA202-048229 through ZOOM on March 31, 2020.
The project has been approved under Erasmus + in Key Action 2 - Strategic Partnerships. The coordinator of the project is the educational organization Edulog of France. During the meeting a detailed presentation of the progress of the intellectual products of the project was made. As part of the project, an educational chatbot creation platform has been developed using artificial intelligence and machine learning.
Image