Τετάρτη, 09 Ιουνίου 2021 14:43

Διαδικτυακή δραστηριότητα "Integrating Young Adults into Labor Market through Cultural Heritage"

Στα πλαίσια του προγράμματος "Integrating Young Adults into Labor Market through Cultural Heritage" το ΑΚΕΘ διοργάνωσε μιας διαδικτυακή δραστηριότητα, όπου οι συμμετέχοντες νέοι είχαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τη δική τους εικονική καφετέρια (με τη χρήση του jamboard) αντλώντας στοιχεία από την πλατφόρμα του Virtual Cafe https://virtualcafe.aketh.gr. Στο τέλος της δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε ένας μικρός διαγωνισμός μέσω του οποίου η νικήτρια ομάδα κέρδισε δώρα από τη Λιθουανία!

Image
Image
Image