Σωτήρης Μαγειρίας

Σωτήρης Μαγειρίας

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επιχειρηματικότητα, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, έχει προσφέρει πολλά οφέλη και ανέσεις στο σημερινό άνθρωπο. Όμως παρόλα αυτά τα οφέλη, έχει οδηγήσει και σε υποβάθμιση των ανθρώπινων κοινωνιών. Η υποβάθμιση αυτή δεν είναι αυτοσκοπός. Σκοπός είναι το κέρδος. Αλλά στην πορεία γίνεται, πολλές φορές, εμφανές ότι η επίτευξη αυτού είναι  ευκολότερη παραμερίζοντας τον άνθρωπο, με αποτέλεσμα η κοινωνική και περιβαλλοντική υποβάθμιση όλο και να αυξάνονται.