Giannis Papavasileiou

Giannis Papavasileiou

Προσβασιμότητα σημαίνει ότι όλοι πρέπει να έχουμε την ίδια ικανότητα πρόσβασης και να κάνουμε πράγματα ανεξάρτητα από την αναπηρία, την ηλικία, το μέγεθος, την εκπαίδευση, το υπόβαθρο κτλ.