Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024 09:16

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ - Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων

Νέο πρόγραμμα 5.000 ανέργων ηλικίας 25-50 ετών για προσωπικό ασφαλείας
«Νέο πρόγραμμα 5.000 ανέργων, ηλικίας 18 έως 50 ετών»

Αναμένονται να ξεκινήσουν, άμεσα, οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα ανέργων.

Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων” στο πλαίσιο του έργου “Προγράμματα κατάρτισης σε βασικές και ψηφιακές δεξιότητες και σε δεξιότητες σε κλάδους αιχμής».

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης (τηλεκατάρτισης) και πιστοποίησης, σε έως 5.000 άνεργους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18-50 ετών, στην ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Επιπέδου 1)».
 • Αφορά ηλικίες 18 έως 50.
 • Περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση στην ειδικότητα: Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας.
 • Απόκτηση πιστοποίησης από ΕΟΠΠΕΠ και ΚΕΜΕΑ.
 • Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ αποστάσεως.
 • Η διάρκεια του προγράμματος είναι από 105 ώρες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής - Απαιτούμενα κριτήρια

Δικαίωμα συμμετοχής και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η Δ.ΥΠ.Α. έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:
 1. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 2. Έχουν ηλικία από 18-50 ετών (να έχουν γεννηθεί από το 1972 έως το 2004) δηλαδή κατά την υποβολή της αίτησης να είναι άνω των 18 και έως 50 ετών.
 3. Είναι Έλληνες πολίτες ή Έλληνες Ομογενείς ή πολίτες χώρας- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 4. Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε τουλάχιστον βαθμό: Β2 Επίπεδο
 5. Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο γυμνασίου). Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που ο απολυτήριος τίτλος ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.
 6. Δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
Εκπαιδευτικό Επίδομα

Η συνολική αξία του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι : 105 ώρες κατάρτισης*  x 5,00 € = 525,00 €

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΑΚΕΘ στο τηλέφωνο: 2431024697.

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στην φόρμα ενημέρωσης παρακάτω: