Τετάρτη, 17 Μαϊος 2023 12:36

Ανακοινώθηκε το οριστικό Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Αναρτήθηκε σήμερα  το οριστικό Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», με κωδικό ΟΠΣ 5158724.
 
Επίσης, σήμερα 17/05/2023 ανακοινώθηκε το Μητρώο Ωφελούμενων που δικαιούνται επιταγή κατάρτισης στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», με κωδικό ΟΠΣ 5158724.
 
Ο πάροχός μας θα υλοποιήσει όλα τα θεματικά αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης και καλεί άμεσα τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή.
 
Απαραίτητα Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση ΔΥΠΑ
  2. Ταυτότητα
  3. Βεβαίωση απασχόλησης από τον φορέα που απασχολείται
 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΑΚΕΘ στο τηλέφωνο: 2431024697.
Image
Image