Τρίτη, 26 Απριλίου 2022 15:29

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στους δήμους

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στους δήμου. Όσοι επιθυμείτε να ενημερωθείτε, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το ΑΚΕΘ στα τηλ.: 2431024697 - 2431200250.

 

Η δράση αποσκοπεί:

  • στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας,
  • στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων,
  • στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και
  •  στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
Image