Τρίτη, 09 Αυγούστου 2022 18:18

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ECVET Skills Platform»

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ - DCT) συμμετείχε στην τέταρτη εταιρική συνάντηση (4-5/8/2022) του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «ECVET Skills Platform» με τον κωδικό έργου 2019-1-TR01-KA202-077191  που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.

Το έργο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Erasmus + στη Βασική Δράση 2 - Στρατηγικές Συμπράξεις. Στη συνάντηση συζητήθηκε η πορεία του έργου τα 2 τελευταία χρόνια και παρουσιάστηκε η τελική μορφή των παραδοτέων του έργου!
Image