Πέμπτη, 21 Απριλίου 2022 12:33

4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ECVET Skills Platform»

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ - DCT) συμμετείχε στην τέταρτη εταιρική συνάντηση (20-21/4/2022) του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «ECVET Skills Platform» με τον κωδικό έργου 2019-1-TR01-KA202-077191  που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

Το έργο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Erasmus + στη Βασική Δράση 2 - Στρατηγικές Συμπράξεις. Στη συνάντηση διαπιστώθηκαν οι διορθωτηκές κινήσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των παραδοτέων του έργου και συμφωνήθηκαν οι ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έως την τελευταία εταιρική συνάντηση του έργου στην Τουρκία!
Image