Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022 16:22

3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ECVET Skills Platform»

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ - DCT) συμμετείχε διαδικτυακά, στην τρίτη εταιρική συνάντηση (20-21/1/2022) του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «ECVET Skills Platform» με τον κωδικό έργου 2019-1-TR01-KA202-077191  που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Βαγιαδολίδ της Ισπανίας.

Το έργο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Erasmus + στη Βασική Δράση 2 - Στρατηγικές Συμπράξεις. Στη συνάντηση αναλύθηκε η πορεία των εργασιών των εταίρων καθώς και παρουσιάστηκαν τα έως τώρα αποτελέσματα. Το ΑΚΕΘ παρουσίασε επίσης την αρχική μορφή της πλατφόρμας που θα φιλοξενήσει το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου!
Image