Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019 11:26

2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ "TUTORBOT FOR VET"

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την 2η εταιρική συνάντηση του σχεδίου Tutorbot for Vet που πραγματοποιήθηκε 8-9 Απριλίου στο Μονς του Βελγίου στην οποία συμμετείχε ως εταίρος το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας.
Ο στόχος αυτού του έργου είναι να σχεδιάσει, να δοκιμάσει και να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτές σε ένα καινοτόμο ψηφιακό εκπαιδευτικό εργαλείο και μεθοδολογία για την εκπαίδευση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: μια τεχνολογία συνομιλίας (γνωστή ως Chatterbot ή chatbot) στη διαδικασία εκμάθησης.
The procedures for the 2nd corporate meeting of the Tutorbot for Vet project, which took place on 8-9 April in Mons, Belgium, where the Developmental Center of Thessaly participated as a partner, were completed.
The objective of this project is to design, test and train trainers on an innovative digital learning tool and methodology for VET education: a Conversational Agent Technology (mostly known as chatterbot or chatbot) with an ad hoc designed modular learning path to support the VET students in the learning process.
Tutorbot logo