Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021 23:38

2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ECVET Skills Platform»

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ - DCT) συμμετείχε στην δεύτερη εταιρική συνάντηση (27-28/10/2021) του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «ECVET Skills Platform» με τον κωδικό έργου 2019-1-TR01-KA202-077191  που πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα.

Το έργο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Erasmus + στη Βασική Δράση 2 - Στρατηγικές Συμπράξεις. Στη συνάντηση αναλύθηκαν τα βήματα προς την δημιουργία των πνευματικών προιόντων του έργου καθώς επίσης και τα χρονικά όρια για τις επόμενες δράσεις των εταίρων!
Image