Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων. Στόχος του σεμιναρίου είναι η διασφάλιση ποιότητας, η παραγωγή ασφαλών προϊόντων και η προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.
Αναμένεται η νέα φάση αιτήσεων για το πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες (Voucher) μέσω του υποέργου «Υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής Κατάρτισης μέσω Μητρώου αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.».
Αναμένεται η νέα φάση αιτήσεων για το πρόγραμμα απόκτησης ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης, διάρκειας 80 ωρών εργαζόμενους από όλους τους κλάδους της οικονομίας του ιδιωτικού τομέα.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει: Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ώρες ανάλογα με το αντικείμενο του προγράμματος κατάρτισης που θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος. Τα αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης ενδεικτικά δύναται να…
Παρατείνεται η υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες για όσους υπέβαλλαν την αίτηση υπαγωγής τους στο πρόγραμμα έως 3/07/2023. Ως καταληκτική προθεσμία για την έναρξη των τμημάτων κατάρτισης ορίστηκε η 11η Σεπτεμβρίου 2023. Όσοι επιθυμείτε…
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει: Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης από 120-150 ώρες ανάλογα με το αντικείμενο του προγράμματος κατάρτισης που θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος. Τα Θεματικά αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης είναι…
Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μας AKETH Energy Lions για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του FIRST® LEGO® League Challenge Final που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, 18-19/3/2023. Η ομάδα μας είχε για άλλη μια φορά εξαιρετική παρουσία στον Περιφερειακό διαγωνισμό Θεσσαλίας FIRST LEGO League Challenge που πραγματοποιήθηκε στον Βόλο στις 18…
Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας διοργάνωσε με επιτυχία την εκδήλωση στα πλαίσια του έργου Erasmus+ με τίτλο "ECVET Skills Platform" και κωδικό 2019-1-TR01-KA202-077191, στις 23 Αυγούστου 2022 στις εγκαταστάσεις του στα Τρίκαλα. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα πνευματικά προιόντα του έργου και ιδιαίτερα η διαδικτυακή πλατφόρμα που δημιούργησε το ΑΚΕΘ όπου οι…
Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων” στο πλαίσιο του έργου “Προγράμματα κατάρτισης σε βασικές και ψηφιακές δεξιότητες και σε δεξιότητες σε κλάδους αιχμής». Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία θα υλοποιηθεί με τη…
Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022 09:55

Πρόσκληση στην εκδήλωση "ECVET Skills Platform"

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας σας προσκαλεί στην εκδήλωση που διοργανώνει στα πλαίσια του έργου Erasmus+ με τίτλο "ECVET Skills Platform" και κωδικό 2019-1-TR01-KA202-077191.Στα πλαίσια της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 23 Αυγούστου 2022 στις εγκαταστάσεις του ΑΚΕΘ, θα παρουσιαστούνε τα πνευματικά προιόντα του έργου και θα πραγματοποιηθεί συζήτηση και…
Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ - DCT) συμμετείχε στην τέταρτη εταιρική συνάντηση (4-5/8/2022) του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «ECVET Skills Platform» με τον κωδικό έργου 2019-1-TR01-KA202-077191 που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας. Το έργο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Erasmus + στη Βασική Δράση 2 - Στρατηγικές Συμπράξεις. Στη συνάντηση…
Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζόμενους ΛΑΕΚ 1-49 2022 Ξεκίνησαν οι αιτήσεις των εργαζομένων για τα επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 1- 49. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν Α)Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό 1-49 άτομα. Β)Εργαζόμενοι που το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία (Εποχικοί). Σε…
Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ - DCT) συμμετείχε στην εκπαιδευτική δραστηριότητα (9-13/5/2022) του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «ECVET Skills Platform» με τον κωδικό έργου 2019-1-TR01-KA202-077191 που πραγματοποιήθηκε στην Δρέσδη της Γερμανίας. Το έργο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Erasmus + στη Βασική Δράση 2 - Στρατηγικές Συμπράξεις. Στη συνάντηση παρουσιάστηκε…
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στους δήμου. Όσοι επιθυμείτε να ενημερωθείτε, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το ΑΚΕΘ στα τηλ.: 2431024697 - 2431200250. Η δράση αποσκοπεί: στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων, στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών…
Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ - DCT) συμμετείχε στην τέταρτη εταιρική συνάντηση (20-21/4/2022) του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «ECVET Skills Platform» με τον κωδικό έργου 2019-1-TR01-KA202-077191 που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Το έργο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Erasmus + στη Βασική Δράση 2 - Στρατηγικές Συμπράξεις. Στη συνάντηση διαπιστώθηκαν οι διορθωτηκές…
Σελίδα 1 από 5