Τετάρτη, 03 Ιουλίου 2019 09:08

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης 600 ωρών - ΣΧΟΛΕΣ

Εάν είσαι πτυχιούχος άνεργος ηλικίας 25-45 σε μία από τις παρακάτω σχολές έχεις δικαίωμα συμμετοχής στο νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με εκπαιδευτικό επίδομα 2.800€.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινώνησε μαζί μας.
Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης
ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων, Στερ. Ελλάδας
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Στερεάς Ελλάδας
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Στερεάς Ελλάδας
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελάδας
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Στερ. Ελλάδας
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας
ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ, Στερεάς Ελλάδας
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.)
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κρήτης
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕ, Κρήτης
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πατρών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων, Πατρών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Διαχείρ. Πολιτισμικού Περιβ/ντος & Νέων Τεχν/γιών, Πατρών
ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΩΝ Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης
ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΩΝ Φυσικής
ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΩΝ Χημείας
ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΩΝ Βιολογίας
ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΩΝ Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΩΝ Οικονομικών Επιστημών
ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΩΝ Μαθηματικών
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Δημόσιας Διοίκησης, Παντείου
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Παντείου
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών, Παντείου
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας, Χαροκοπείου
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Γεωγραφίας, Χαροκοπείου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών, Οικ. Παν. Αθήνας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Οικ. Παν. Αθήνας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομ. Παν. Αθήνας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομ. Παν. Αθήνας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οικονομ. Παν. Αθήνας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Στατιστικής, Οικονομ. Παν. Αθήνας
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, ΕΜΠ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσ. Επιστημών, ΕΜΠ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικού Παν. Αθήνας
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπ. Παν. Αθήνας
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικού Παν. Αθήνας
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπ. Παν. Αθήνας
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής, Γεωπ. Παν. Αθήνας
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπ. Παν. Αθήνας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Δυτ. Αττικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής, Δυτ. Αττικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μηχανολόγων Μηχανικών, Δυτ. Αττικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ναυπηγών Μηχανικών, Δυτ. Αττικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πολιτικών Μηχανικών, Δυτ. Αττικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Αττικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διοίκησης Τουρισμού, Δυτ. Αττικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Δυτ. Αττικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας, Δυτ. Αττικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Δυτ. Αττικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Δυτ. Αττικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών, Δυτ. Αττικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Δυτ. Αττικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών, Δυτ. Αττικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πολιτικών Μηχανικών, Θεσσαλίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μηχ/κών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτ., Θεσσαλίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Γεωπονίας, Φυτικής Παραγ. & Αγροτ. Περιβ/ντος, Θεσσαλίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μηχανολόγων Μηχανικών, Θεσσαλίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οικονομικών Επιστημών, Θεσσαλίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβ/ντος, Θεσσαλίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Θεσσαλίας
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Δυτ. Μακεδ. / Εισαγωγική
Κατεύθυνση
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διεθνούς Εμπορίου, Δυτ. Μακεδονίας
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Μακεδονίας
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ, Δυτ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Δυτ. Μακεδονίας
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Μακεδονίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μαθηματικών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Φυσικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χημείας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Οικονομικών Επιστημών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ιωαννίνων
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης / Εισαγωγική
Κατεύθυνση
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Ανατ. Μακ. & Θράκης
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Κρήτης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών &
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μαθηματικών, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φυσικής, Κρήτης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Χημείας, Κρήτης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Βιολογίας, Κρήτης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Οικονομικών Επιστημών, Κρήτης
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχν. Κρήτης
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτ. Κρήτης
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτ. Κρήτης
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείου Κρήτης
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Κρήτης / Εισαγωγική Κατεύθυνση
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τεχνολόγων Γεωπόνων, Κρήτης
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κρήτης
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Κρήτης
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής ΤΕ, Κρήτης
ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τεχνολογίας Τροφίμων, Πελοποννήσου
ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πελοποννήσου / Εισαγωγική Κατεύθυνση
ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας, Πελοποννήσου / Εισαγωγική Κατεύθυνση
ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Πελοποννήσου
ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τεχνολόγων Γεωπόνων, Πελοποννήσου
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΤΕ, Θεσσαλίας
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δασοπονίας & Διαχ/σης Φυσικού Περιβ/ντος, Θεσσαλίας
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τεχνολογίας Τροφίμων, Θεσσαλίας
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Θεσσαλίας
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Θεσσαλίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Θεσσαλίας / Εισαγωγική
Κατεύθυνση
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τεχνολόγων Γεωπόνων, Θεσσαλίας
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Θεσσαλίας
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική
Κατεύθυνση
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων, Ιόνιων Νήσων
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ, Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (πρώην Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ), Ιόνιων Νήσων / Εισαγωγική Κατεύθυνση
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιόνιων Νήσων
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ, Ιόνιων Νήσων
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Κεντρικής Μακεδονίας
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Κεντρ. Μακεδονίας
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Κεντρ. Μακεδονίας
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κεντρικής Μακεδονίας
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων, Κεντρ. Μακεδονίας
ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης, Κεντρ. Μακεδονίας
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ηπείρου / Εισαγωγική Κατεύθυνση
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας, Ηπείρου / Εισαγωγική Κατεύθυνση
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Ηπείρου
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τεχνολόγων Γεωπόνων, Ηπείρου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μηχανολόγων Μηχανικών, Δυτ. Μακεδονίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δυτ. Μακεδονίας
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών, Δυτ. Ελλάδας
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Ελλάδας
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Δυτ. Ελλάδας
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τουριστικών Επιχειρήσεων, Δυτ. Ελλάδας
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Ελλάδας
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Δυτ. Ελλάδας
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τεχνολόγων Γεωπόνων, Δυτ. Ελλάδας
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων, Δυτ. Ελλάδας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Αιγαίου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, Αιγαίου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αιγαίου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, Παν. Αιγαίου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Αιγαίου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιστημών της Θάλασσας, Αιγαίου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιβάλλοντος, Αιγαίου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Γεωγραφίας, Αιγαίου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πολιτισμικής Τεχ/γίας & Επικοινωνίας, Αιγαίου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Αιγαίου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Μαθηματικών, Αιγαίου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Αιγαίου
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Κοινωνικής Διοίκησης, Θράκης / Εισαγωγική Κατεύθυνση (Τμ. Κοιν. Διοίκησης & Πολ. Επιστήμης)
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Οικονομικών Επιστημών, Θράκης
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολιτικών Μηχανικών, Θράκης
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Θράκης
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θράκης
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Μηχανικών Περιβάλλοντος, Θράκης
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Δασολογίας & Διαχείρισης Περ/ντος & Φ.Πόρων, Θράκης
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αγροτικής Ανάπτυξης, Θράκης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πολιτικών Μηχανικών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Χημικών Μηχανικών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Μαθηματικών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Φυσικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Χημείας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Βιολογίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Γεωλογίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Επιστήμης των Υλικών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Οικονομικών Επιστημών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Ναυτιλιακών Σπουδών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Οικονομικής Επιστήμης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Τουριστικών Σπουδών, Παν. Πειραιά
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, Πελοποννήσου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ Οικονομικών Επιστημών, Πελοποννήσου
ΑΣΠΑΙΤΕ Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
ΑΣΠΑΙΤΕ Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισαγωγική Κατεύθυνση
ΑΣΠΑΙΤΕ Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Εισαγωγική Κατεύθυνση
ΑΣΠΑΙΤΕ Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Αθήνας
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, Αν. Εκκλ. Ακαδ. Θεσ/κης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μακεδονίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Οικονομικών Επιστημών, Μακεδονίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μακεδονίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Μακεδονίας
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ Πολιτικών Μηχανικών
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ Μηχανολόγων Μηχανικών
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ Χημικών Μηχανικών
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ Μαθηματικών
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ Φυσικής
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ Χημείας
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ Γεωπονίας
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ Βιολογίας
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ Γεωλογίας
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ Οικονομικών Επιστημών
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχ/σεων Φιλοξενίας / Εισαγωγική Κατεύθυνση
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ Τεχνολογίας Τροφίμων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ Τεχνολόγων Γεωπόνων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων / Εισαγωγική Κατεύθυνση
Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά
Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν.Σειρά
Σημειώνεται ότι οποιοδήποτε άλλος τίτλος σπουδών Οικονομικής, θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης (πλην Πληροφορικής) δηλώνεται κατά την αίτηση συμμετοχής από τον ωφελούμενο, υποβάλλεται στον πάροχο και ελέγχεται από αυτόν ως προς τη συνάφεια του σε επόμενο στάδιο και στη συνέχεια, εγκρίνεται/απορρίπτεται από την ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ.