Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018 15:39

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ: Ο σχεδιασμός της Μικροδιδασκαλίας

Το ΑΚΕΘ δίνει την ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν το σύγγραμμα του καθηγητή κ. Γιώργου Ασπρίδη με τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ: Ο σχεδιασμός της Μικροδιδασκαλίας.

Σκοπός του συγγράμματος είναι να προσφέρει μια αναλυτική παρουσίαση της ύλης που αφορά την μικροδιδασκαλία, να επικαιροποιήσει τις αναγκαίες θεωρητικές γνώσεις και τέλος να παράσχει ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις εξετάσεις της μικροδιδασκαλίας με μια εξεταστική προσομοίωση σε αυτή.

Το συγκεκριμένο σύγγραμμα απευθύνεται σε όλους τους υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων ανεξάρτητα με το γνωστικό τους αντικείμενο, τους ήδη πιστοποιημένους και ενταγμένους στο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ εκπαιδευτές ενηλίκων, στα στελέχη των δομών της δια βίου μάθησης, στους φοιτητές μεταπτυχιακού και προπτυχιακού επιπέδου και τέλος στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.