ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε όσους δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαιδευτική εμπειρία (160 ώρες) σε ενήλικες, για την απευθείας συμμετοχή τους στις εξετάσεις εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ.


Oι υποψήφιοι εκπαιδευτές λαμβάνουν το μέγιστο των μορίων στις προκυρήξεις ΔΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ

Oι υποψήφιοι εκπαιδευτές λαμβάνουν το μέγιστο των μορίων στις προκυρήξεις ΔΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων για πρόσληψη σε ΔΙΕΚ, ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, Σ.Δ.Ε, Κ.Δ.Β.Μ. Με την παρακολούθηση των μοριοδοτούμενων σεμιναρίων ο υποψήφιος εκπαιδευτής λαμβάνει το μέγιστο των μορίων (2) στα πεδία της επιμόρφωσης

Ένταξη στο  Μητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού (επίπεδο β')

Ένταξη στο Μητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού (επίπεδο β')

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 800 ωρών (περιλαμβάνει πρακτική άσκηση 200 ωρών), έχει δομηθεί μέσω της πολυετούς εμπειρίας του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας (πιστοποιημένος ιδιωτικός πάροχος Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ).