ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Το πρόγραμμα έχει ως γενικό σκοπό να προσφέρει τις γνώσεις, και να αναπτύξει τις δεξιότητες και στάσεις που απαιτούνται στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε όσοι το παρακολουθήσουν να μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά το έργο τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων
Oι υποψήφιοι εκπαιδευτές λαμβάνουν το μέγιστο των μορίων στις προκυρήξεις ΔΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ

Oι υποψήφιοι εκπαιδευτές λαμβάνουν το μέγιστο των μορίων στις προκυρήξεις ΔΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων για πρόσληψη σε ΔΙΕΚ, ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, Σ.Δ.Ε, Κ.Δ.Β.Μ. Με την παρακολούθηση των μοριοδοτούμενων σεμιναρίων ο υποψήφιος εκπαιδευτής λαμβάνει το μέγιστο των μορίων (2) στα πεδία της επιμόρφωσης