Επιδοτούμενη κατάρτιση εργαζομένων - ΛΑΕΚ - έως 30/09 οι αιτήσεις

Μέχρι τέλους του μήνα Σεπτέμβρη οι αιτήσεις!

Στα πλαίσια του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2015, το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας θα υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης με αντικείμενα:

 

 1. Πληροφορική
 2. Τεχνικές διαπραγμάτευσης για την προώθηση πωλήσεων στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον
 3. Διοίκηση επιχειρήσεων – Management
 4. Δημιουργική γραφή
 5. Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
 6. Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα γνωστικής και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών και εφήβων.
 7. Συμβουλευτική σε θέματα υγείας.
 8. Δημιουργική απασχόληση παιδιών
 9. Δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων στον χώρο εργασίας.
 10. Εκπαίδευση ενηλίκων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
 11. Τεχνικός ασφαλείας
 12. Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων – Haccp
 13. Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 14. Αρχές ισορροπημένης διατροφής (για επαγγελματίες που ασχολούνται με φροντίδα υγιών ανθρώπων ή και μη διαφόρων ηλικιών)
 15. Εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού – αειφόρος τουριστική ανάπτυξη

 

και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο κατάρτισης που μπορεί να προταθεί.

Δικαίωμα συμμετοχής στα συγκεκριμένα προγράμματα έχουν όσοι είναι εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 32 ωρών και η αμοιβή κάθε καταρτιζόμενου ανέρχεται στα € 5 ανά ώρα, συνολικά € 160. Πιθανή ημερομηνία υλοποίησης δεύτερο εξάμηνο του 2015.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2431024697 για περισσότερες πληροφορίες και να επισκεφτείτε αυτή την σελίδα για να δείτε τα δικαιολογητικά και την αίτηση συμμετοχής για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσετε στο ΑΚΕΘ:

 1. Φωτοτυπία ταυτότητας
 2. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης (κυρίως Εθνικής)
 3. Νόμιμο παραστατικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τη διασταύρωση του Α.Φ.Μ.
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο του θεωρημένου για το 2015 (Περίοδος από 03/2015 έως 02/2016) από το βιβλιάριο ασθένειας του ΙΚΑ

 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΟΡΜΑ