Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

eoppepΞεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης κατ’ εφαρμογήν της υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 της Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012).

Μετά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων της πιλοτικής εφαρμογής της διαδικασίας πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.ανοίγει τη διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης για όλους τους ενδιαφερόμενους. Η νέα διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα υποστηρίζει δύο λειτουργίες:

α. Την αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας και μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια.

 

β. Την αίτηση διαχείρισης μεταβολών του χαρτοφυλακίου προσόντων (e-portfolio) των Εκπαιδευτών Ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια.

Προκειμένου να συμμετέχετε στις ανωτέρω διαδικασίες απαιτείται :

→ Να υποβάλετε την Ηλεκτρονική Αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης/Διαχείρισης Αλλαγών πατήστε εδώ

→ Να εκτυπώσετε και να υπογράψετε την Ηλεκτρονική Αίτηση

→ Να καταθέσετε το προβλεπόμενο χρηματικό ποσό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πατήστε εδώ

→ Να αποστείλετε φάκελο με την υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτηση και με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικής Αντιστάσεως 41, ΤΚ. 14234 Νέα Ιωνία). Αναφέρετε εξωτερικά στο φάκελο την ένδειξη: Ηλεκτρονική Αίτηση για συμμετοχή στην διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Για να δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πατήστε εδώ

→ Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβάνεται η εξής Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ

 

Για να δείτε αναλυτικά την Υπουργική Απόφαση σχετικά με το « Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» πατήστε εδώ

 

Για όσους υπέβαλαν ήδη αίτηση, μέσω του ιστοτόπου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μεταξύ 19.7.2013 έως 5.5.2014, στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής, πατήστε εδώ, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα ανακοινώσει σύντομα πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό (Τράπεζα Θεμάτων), τις ημερομηνίες, τη διαδικασία και τον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα με σχετικές πληροφορίες στην προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει.

(Πηγή: http://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/dmv-trainners/menu_pilotiko_ekpedef)


Στα πλαίσια ενημέρωσης υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων για την πιστοποίηση και ένταξής τους στο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. το ΑΚΕΘ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν την κάτωθι πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να ενημερώνονται συνεχώς για την δημιουργία τμημάτων παρακολούθησης του προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων, την διαδικασία αξιολόγησης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Διαβάστε εδώ τις συχνές ερωτήσεις για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Το μόνο πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο διενέργειας Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης από τον ΕΟΠΠΕΠ στα Τρίκαλα. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΠ/36852