Άρθρα

SUMMER PLACEMENTS IN SPA HOTELS (SPLASH)

slpashΤο Ευρωπαϊκό Πρόγραμαμα με τίτλο «SPLASH- SUMMERPLACEMENTSIN SPA HOTEL» προέκυψε από τη βούληση της Δημοτικής Αρχής της Sardarato να ανταποκριθεί σε δύο ανάγκες πρωταρχικής σημασίας: το υψηλό ποσοστό της ανεργίας των νέων, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, καθώς και την ενημέρωση/κατάρτιση του προσωπικού και των υπηρεσιών που προσφέρονται από τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις SPA στην περιοχή.
Στην πραγματικότητα, εκτιμούμε ότι η από κοινού επίτευξη των στόχων αυτών, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της πολιτικής για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, θα οδηγήσει σε μια πραγματική και λειτουργική αύξηση της προσφοράς εξειδικευμένων υπηρεσιών τουρισμού και, κατά συνέπεια, στην αύξηση της ζήτησης.

Ως εκ τούτου, προκειμένου να επιτευχθούν τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα στο συντομότερο δυνατό χρόνο, θεωρήσαμε ότι είναι απαραίτητο να ανοίξει η πόρτα σε μια συζήτηση με ευρωπαϊκή κλίμακα με τις πραγματικότητες που, για χρόνια, διαχειρίζονται με επιτυχία τις εγκαταστάσεις που προωθούν τη φιλοσοφία της ευεξίας και του αντίστοιχου τουρισμό (SPA).
Οι άμεσοι δικαιούχοι της δράσης είναι 34 νέοι άνδρες και γυναίκες που κατοικούν στην πόλη της Sardara, και σε άλλες 5 πόλεις που ανήκουν στο «Sistema TermaleSardo", Fordongianus, Benetutti, Viddalba, Santa Maria Coghinase Bultei, με υψηλά κίνητρα ώστε να έχουν μια περίοδο πρακτικής άσκησης διάρκειας 8 εβδομάδων σε ένα από τα SPA ξενοδοχεία που συμμετέχουν στη σύμπραξη.

Συνολικά θα εκχωρηθούν μέσω του προγράμματος 34 υποτροφίες πρακτικής άσκησης για τις ακόλουθες θέσεις:

  • Εστιατόριο: σερβιτόροι και μάγειρες
  • ρεσεψιόν του ξενοδοχείου
  • SPA: προσωπικό για τη διαχείριση των χώρων ευεξίας, συνοδοί κολύμβησης

Εκτός από την κατοικία και προσωπικά κίνητρα, τα κριτήρια επιλογής είναι:

  • Ηλικία από 18 έως 38 ετών
  • Βασική γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Ελάχιστη εμπειρία που αποκτήθηκε σε μία από τις τρεις επαγγελματικούς τομείς

Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί οι εξής περίοδοι πρακτικής άσκησης :

  • 10 συμμετέχοντες στην Πορτογαλία
  • 4 συμμετέχοντες στην Σλοβενία