Άρθρα

Rural School Cloud

rural school cloud

Το έργο αυτό έχει ως στόχο να διερευνήσει τις δυνατότητες της ανοικτών, cloud-based & Web 2.0 προσεγγίσεων και υλικών, προκειμένου να βελτιωθεί η μάθηση και δικτύωση ανάμεσα στους μαθητές και καθηγητές σχολείων που βρίσκονται σε αγροτικές ή / και απομονωμένες περιοχές της Ευρώπης.

Στόχοι προγράμματος

 • Ανάπτυξη μιας ευέλικτης, ευρείας και οικονομικά αποδοτικής λύσης βασισμένης στην κοινή γνώση από λύσεις και πρωτοβουλίες που βασίζονται στο ICT, σε αγροτικές / νησιωτικές περιοχές (Ισπανία, Ιταλία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Μακεδονία).
 • Πειραματισμός με ICT εργαλεία και διδακτικές μεθόδους σε διαφορετικά εκπαιδευτικά επίπεδα μέσα σε ένα δίκτυο απομακρυσμένων σχολείων
 • Ενίσχυση του συνδέσμου μεταξύ οικογένειας και σχολείου.
 • Παροχή κατάρτισης στους εκπαιδευτικούς της υπαίθρου / νησιών εμπνέοντάς τους να χρησιμοποιούν ICT για το σχολείο και την επαγγελματική ανάπτυξη
 • Προώθηση μιας συνδεδεμένης κοινότητας πρακτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σχετικά με τη μάθηση στο πλαίσιο του αγροτικού σχολείου.

Ημερολόγιο

Το έργο θα διεξαχθεί από το Δεκέμβριο του 2013 έως το Νοέμβριο του 2015

Χρήστες

 • Εκπαιδευτικοί σε σχολεία αγροτικών / νησιωτικών περιοχών
 • Σχολικά δίκτυα
 • Μαθητές δημοτικού, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα σχολεία της υπαίθρου / νησιών.

Εταίροι προγράμματος

Η κοινοπραξία μας βασίζεται σε σχετικούς φορείς στους τομείς της εκπαίδευσης: πανεπιστήμια, πάροχοι κατάρτισης, τοπικές διοικήσεις και τεχνολογικά ιδρύματα.

 • Galicia Supercomputing Centre (Spain)
 • Universidade de Santiago de Compostela (Spain)
 • Devon Local Authority (United Kingdom)
 • Developmental Centre Of Thessaly (Greece)
 • VIA University College (Denmark)
 • Provincia di Parma (Italy)
 • Macedonian Institute for Integration (FYR Macedonia)

Με την ενεργό συνεργασία τουλάχιστον 10 σχολείων και δικτύων σχολείων από αγροτικές και νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης, καθώς και περιφερειακών διοικήσεων (Xunta de Galicia, Gobierno de la Rioja, Ισπανία) και εταιρειών ICT (Balidea, Hewlett Packard).

Μεθοδολογία έργου

 • AΑνάλυση της κατάστασης των σχολείων της υπαίθρου / νησίών στην Ευρώπη
 • Ανάπτυξη μιας παιδαγωγικής προσέγγισης και τεχνολογικής λύσης
 • Συνεργατική ανάπτυξη του περιεχομένου, των στρατηγικών μάθησης και διδασκαλίας, του εκπαιδευτικού υλικού
 • Δοκιμές της λύσης σε τουλάχιστον 10 αγροτικά και νησιωτικά σχολεία στην Ευρώπη (Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Δανία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας)
 • Αξιολόγηση και βελτίωση της προτεινόμενης προσέγγισης, των εργαλείων, των στρατηγικών.
 • Διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και της εμπειρίας.

 

Επίσημο website: http://rsc1.asxmedia.com/

 

Links

www.cesga.es/en/investigacion/proyectos/Proyecto?id=382

www.facebook.com/ruralschoolcloud

http://cesga.es/en/actualidad/novas/amosar/5173

http://openeducationeuropa.eu/sites/default/files/old/3910_1280617474.pdf

http://prezi.com/vxpnmkjgep-a/cloud-computing-for-learning-and-networking/

 

Φυλλάδιο προγράμματος (pdf)

Project Flyer front

Project Flyer back