Άρθρα

MECVET

mecvet         

 

Τι είναι το MECVET;

Το MECVET είναι ένα έργο για την ανάπτυξη και δοκιμή ενός συστήματος ECVET στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων στην Ευρώπη

 

Ποιος χρηματοδοτεί αυτό το έργο;

Είναι ένα έργο μεταφοράς καινοτομίας (Tranfer of Innovation) στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo Da Vinci του προγράμματος διά βίου μάθησης (Lifelong Learning Programme), που χρηματοδοτούνται από το υπουργείο της ΕΕ, Τουρκική Εθνική Υπηρεσία.

Συνεισφορά ΕΕ: € 299.969

 

Ποια είναι η διάρκεια του έργου;

1 Δεκεμβρίου 2013 - 31 Νοεμβρίου 2015

 

Ποιοι είναι οι εταίροι του έργου;

 

Governorship of IstanbulGovernorship of Istanbul (TR) (COORDINATOR)

 ibs cemes IBS - CEMES Institut GmbH

 supsiSUPSI - DSAN (CH)

 Istanbul Provincial Directorate of Family and Social Policies Istanbul Provincial Directorate of Family and Social Policies (TR)

 aketh AKETH Developmental Centre of Thessaly (D.C.T. - A.KE.TH.) (EL)

 isqInstitute for Technology and Quality (PT)

Istanbul Aydin UniversityIstanbul Aydin University (TR)

itpioInstitute for Training of Personnel in International Organizations (BG)

 

Γιατί το έργο αυτό είναι απαραίτητο;

Λαμβάνοντας υπόψη το αυξανόμενο ποσοστό του πληθυσμού ηλικιωμένων τόσο στην Τουρκία όσο και στην ΕΕ, τα προβλήματα και οι συνθήκες ζωής της τρίτης ηλικίας είναι ένα σημαντικό ζήτημα για την κοινότητα και την οικογενειακή ζωή.

Οι οικογένειες πρέπει να ενημερώνονται και να λαμβάνουν βοήθεια από κοινωνικούς λειτουργούς ή ιατρούς. Λόγω της αυξανόμενης εξάρτησης και των ασθενειών στην τρίτη ηλικία, η φροντίδα των ηλικιωμένων γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

Έτσι, θα πρέπει να υπάρχουν καταρτισμένα άτομα που λαμβάνουν εκπαίδευση σχετικά με τους ηλικιωμένους (τα προβλήματά τους, τις ανάγκες, πώς να τους στηρίξουν, πώς να ασχοληθούν μαζί τους κ.λπ.). Η αναγνώριση της άτυπης και μη τυπικής μάθησης είναι μια αναγκαιότητα στη σημερινή εποχή της δια βίου μάθησης.

 

Ποιος είναι ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής του έργου;

Το έργο MECVET έχει ως στόχο να μεταφέρει τη μέθοδο του έργου ESO-CERT της ΕΕ στον τομέα της τρίτης ηλικίας και ειδικότερα στη φροντίδα των ηλικιωμένων. Με τον τρόπο αυτό, η μέθοδος για την αξιολόγηση του ECVET των επαγγελματικών δεξιοτήτων θα μπορέσει να αναπτυχθεί και να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε στην Ευρώπη σε αυτόν τον τομέα.

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η αξιολόγηση των δεξιοτήτων μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητα από τον τρόπο της απόκτησης των δεξιοτήτων. Υπάρχουν μαθησιακά επιτεύγματα με τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση μαζί.

Στα πλαίσια του έργου τα αποτελέσματα των άτυπων και μη-τυπικών μεθόδων μάθησης δοκιμάζονται από το πρότυπο CEMES (project ESO-CSA) και την πολύγλωσση πλατφόρμα αξιολόγησης (ESO-CRS).

Το έργο αυτό δίνει την ευκαιρία για την αναγνώριση σε μεγάλη έκταση της επαγγελματικής κατάρτισης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Επίσημο website: http://mecvet.org

Κατεβάστε το φυλλάδιο: Κλικ εδώ